Gobierno de España. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
Administración Presupuestaria

Pensions a favor de familiars

El personal inclòs en el Règim de Classes Passives de l'Estat al moment de morir o ser declarat mort causarà, en favor dels seus familiars dret a les prestacions exclusivament de caràcter econòmic i pagament periòdic i es concretaran en les pensions de viduïtat, d'orfandat i en favor dels pares