Gobierno de España. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
Clases Pasivas

Avís legal

L'accés i ús d'aquesta pàgina web, així com els serveis o continguts que a través d'ell es puguin obtenir, estan subjectes als termes que es detallen en aquest Avís Legal. Els continguts i serveis que s'ofereixen s'actualitzen periòdicament. A causa que l'actualització de la informació no és immediata, li suggerim que comprovi sempre la vigència i exactitud de la informació, serveis i continguts recollits.

Els textos, normativa i en general qualsevol informació continguda a les pàgines d'aquest Portal tenen caràcter merament informatiu, per la qual cosa suggerim comprovi la vigència i exactitud de les dades en les fonts administratives oficials corresponents.

S'està treballant en el compliment dels requisits d'accessibilitat de la totalitat dels continguts allotjats en aquest Portal. No obstant això, de moment, no tots estan disponibles en versió accessible.

Les condicions i termes que es recullen en el present Avís poden variar, per la qual cosa li convidem al fet que revisi aquests termes quan visiti de nou aquesta pàgina.

Privadesa

La Direcció general d'Ordenació de la Seguretat Social es compromet al compliment de la seva obligació de secret #pel que fa a les dades de caràcter personal i en deure tractar-los amb confidencialitat. A aquests efectes, adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Les dades aportades per l'interessat s'utilitzaran, amb caràcter únic i exclusiu, per a les finalitats previstes en el procediment o actuació que es tracti.

Política de cookies

Per portar un seguiment de les estadístiques d'ús del lloc (per exemple, nombre de visites per pàgina, hores i dies de visita, etc.), aquest portal utilitza la plataforma d'anàlisi estadística web: Google Analytics. Aquesta plataforma fa ús de cookies per a l'obtenció dels diferents indicadors estadístics.

Les cookies són fitxers creats en el navegador de l'usuari pels llocs web que aquest visita, que permeten als llocs web registrar l'activitat de l'usuari amb el lloc. En l'adreça següent es poden consultar l'ús de les cookies que utilitza Google Analytics: ús de les cookies de Google Analytics en els llocs web.

Per navegar per aquest portal, no cal que permeteu la instal•lació d'aquestes cookies: les podeu deshabilitar directament en el vostre navegador.

Aquest portal segueix la regulació legal i les directrius sobre política de cookies dictades per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Política lingüistica

En aquest lloc trobarà tota la informació que en aquests moments estigui disponible en castellà i les seves corresponents traduccions de llengües cooficials catalana, basca, gallega i en anglès. Els documents publicats excepte excepcions no estan traduïts.

Els continguts d'est assetjo web han estat escrits originalment en castellà, i traduïts per a la seva conveniència usant programari de traducció automàtica per a català i gallec, per la qual cosa poden contenir errors.

El text oficial d'aquesta pàgina web és la versió en castellà. Si li sorgís algun dubte o pregunta pel que fa a l'exactitud de la informació continguda en qualsevol part del text traduït en aquest lloc, per favor consulti la versió oficial en castellà.