Gobierno de España. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
Administración Presupuestaria

Avís legal

L'accés i ús d'aquesta pàgina web, així com els serveis o continguts que a través d'ell es puguin obtenir, estan subjectes als termes que es detallen en aquest Avís Legal. Els continguts i serveis que s'ofereixen s'actualitzen periòdicament. A causa que l'actualització de la informació no és immediata, li suggerim que comprovi sempre la vigència i exactitud de la informació, serveis i continguts recollits.

Els textos, normativa i en general qualsevol informació continguda a les pàgines d'aquest Portal tenen caràcter merament informatiu, per la qual cosa suggerim comprovi la vigència i exactitud de les dades en les fonts administratives oficials corresponents.

S'està treballant en el compliment dels requisits d'accessibilitat de la totalitat dels continguts allotjats en aquest Portal. No obstant això, de moment, no tots estan disponibles en versió accessible.

Les condicions i termes que es recullen en el present Avís poden variar, per la qual cosa li convidem al fet que revisi aquests termes quan visiti de nou aquesta pàgina.

Privadesa

La Direcció general d'Ordenació de la Seguretat Social es compromet al compliment de la seva obligació de secret pel que fa a les dades de caràcter personal i en deure tractar-los amb confidencialitat. A aquests efectes, adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Les dades aportades per l'interessat s'utilitzaran, amb caràcter únic i exclusiu, per a les finalitats previstes en el procediment o actuació que es tracti.

Política de cookies

Les cookies són fitxers de text que es creen en navegar per les pàgines web d'un lloc web, que permeten als llocs web registrar diferents tipus d'informació.

Els portals de l'Administració Pressupostària empren dos tipus de cookies:

  • Cookies tècniques, la finalitat de les quals és la correcta visualització i funcionament de les pàgines que conformen el lloc web. Per exemple, les cookies que permeten establir una sessió amb el dispositiu emprat per a la navegació.
  • Cookies estadístiques, la finalitat de les quals és el registre de les estadístiques d'ús del lloc web. Per exemple, el nombre de visites, les pàgines més visitades, etc.

Les cookies estadístiques són obtingudes mitjançant la plataforma deGoogle Analytics. Pot consultar l'ús de les cookies realitzat per Google Analytics al següent enllaçús de les cookies de Google Analytics en els llocs web.

La navegació als portals de l'Administració Pressupostària no requereix la instal·lació d'aquest tipus de cookies. Si ho desitja, pot desactivar-les, seguint les instruccions del navegador que empri per navegar pels llocs web d'Internet.

Els portals de l'Administració Pressupostària compleixen la regulació legal i les directrius sobre política de cookies dictades per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Política lingüística

En aquest lloc trobarà tota la informació que en aquests moments estigui disponible en castellà i les seves corresponents traduccions de llengües cooficials catalana, basca, gallega i en anglès. Els documents publicats excepte excepcions no estan traduïts.

Els continguts d'est assetjo web han estat escrits originalment en castellà, i traduïts per a la seva conveniència usant programari de traducció automàtica per a català i gallec, per la qual cosa poden contenir errors.

El text oficial d'aquesta pàgina web és la versió en castellà. Si li sorgís algun dubte o pregunta pel que fa a l'exactitud de la informació continguda en qualsevol part del text traduït en aquest lloc, per favor consulti la versió oficial en castellà.