Gobierno de España. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
Administración Presupuestaria

Targeta Social Digital

La Targeta Social Digital és un sistema d'informació creat per la disposició addicional centena quarantena primera de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2018, destinat a millorar i coordinar les polítiques de protecció social impulsades per les diferents administracions públiques.

Aquest sistema d'informació recull les prestacions socials públiques que reben els ciutadans gestionades per l'Administració General de l'Estat, les Comunitats Autònomes, les entitats locals i altres entitats.

A través d'aquest sistema, es pot visualitzar la informació corresponent a totes les prestacions socials o ajuda de contingut econòmic destinada a persones o famílies que els sigui aplicable a l'interessat.

La Direcció general d'Ordenació de la Seguretat Social és un dels organismes que facilita electrònicament informació a la Targeta Social Digital. En conseqüència, la informació corresponent a les ensions del Règim de Classes Passives es troba recollida en aquest sistema.

Dins de les opcions que ofereix la Targeta Social Digital, es troba la possibilitat d'obtenir un document que li permeti acreditar la condició de pensionista de Classes Passives.

Pot descarregar la app en el seu dispositiu mòbil a través de “Google Play” o a través de “App Store” i instal·lar l'aplicació TARGETA SOCIAL DIGITAL.

Tarjeta Social Universal

Per accedir, l'aplicació sol·licita a l'usuari el DNI i el PIN que hagi generat el “sistema Cl@ve”. Si no està registrat, ha de donar-se de alta prèviament en: www.clave.gob.es

Una vegada dins de la app TARGETA SOCIAL DIGITAL existeix la possibilitat de generar un document, el TSU, que recull les prestacions de les quals l'interessat és beneficiari, el qual pot descarregar en el seu dispositiu mòbil i portar amb si a tot moment per acreditar fàcilment la condició de pensionista.

TSUniversal.jpg