Gobierno de España. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
Administración Presupuestaria

Autocàlcul de Pensió

El funcionari que ho desitgi pot calcular l'import aproximat de la seva pensió de jubilació o retir.

Haurà d'introduir en Simul@ les dates d'inici i cessament d'activitat en tots i cadascun dels cossos, escales o places en els quals hagi prestat serveis, així com dels períodes cotitzats al Sistema de Seguretat Social si desitja l'aplicació de còmput recíproc de cotitzacions.

Simul@