Gobierno de España. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
UE23, Abre nueva ventana
Administración Presupuestaria

Autocàlcul de Pensió

El funcionari que ho desitgi pot calcular l'import aproximat de la seva pensió de jubilació o retir.

Haurà d'introduir en Simul@ les dates d'inici i cessament d'activitat en tots i cadascun dels cossos, escales o places en els quals hagi prestat serveis, així com dels períodes cotitzats al Sistema de Seguretat Social si desitja l'aplicació de còmput recíproc de cotitzacions.

Simul@