Gobierno de España. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
Administración Presupuestaria
  • Inici
  • > Altres Pensions i prestacions

Altres Pensions i prestacions

La Direcció general d'Ordenació de la Seguretat Social té al seu càrrec l'exercici de les competències en matèria reconeixement de les pensions del Règim de Classes Passives de l'Estat; de les previstes en la legislació especial derivada de la guerra civil; i, d'aquelles altres prestacions, indemnitzacions, ajudes i bestretes la competència de les quals expressament li ha estat atribuïda