Gobierno de España. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
UE23, Abre nueva ventana
Administración Presupuestaria

Bestretes del Fons de Garantia d'Aliments

El fons de garantia del pagament d'aliments, creat per la Llei 42/2006, de 28 de desembre, i regulat pel Reial decret 1618/2007, de 7 de desembre, és un fons sense personalitat jurídica, que té com a finalitat garantir als fills menors d'edat el pagament d'aliments reconeguts i impagats establerts en conveni judicialment aprovat o en resolució judicial en processos de separació, divorci, declaració de nul litat del matrimoni, filiació o aliments, mitjançant el pagament d'una quantitat que tindrà la condició de bestreta.

S'entén per aliments tot el que és indispensable per  atendre al manteniment, l'habitació, el vestit, l'assistència mèdica i l'educació (article 142 del Codi civil).

És imprescindible, per accedir als avançaments del Fons, que la resolució en la qual es reconeguin els aliments hagi estat dictada pels tribunals espanyols.