Gobierno de España. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
Administración Presupuestaria

Bestretes del Fons de Garantia d'Aliments

El fons de garantia del pagament d'aliments, creat per la Llei 42/2006, de 28 de desembre, i regulat pel Reial decret 1618/2007, de 7 de desembre, és un fons sense personalitat jurídica, que té com a finalitat garantir als fills menors d'edat el pagament d'aliments reconeguts i impagats establerts en conveni judicialment aprovat o en resolució judicial en processos de separació, divorci, declaració de nul litat del matrimoni, filiació o aliments, mitjançant el pagament d'una quantitat que tindrà la condició de bestreta.

S'entén per aliments tot el que és indispensable per  atendre al manteniment, l'habitació, el vestit, l'assistència mèdica i l'educació (article 142 del Codi civil).

És imprescindible, per accedir als avançaments del Fons, que la resolució en la qual es reconeguin els aliments hagi estat dictada pels tribunals espanyols.