Gobierno de España. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
Administración Presupuestaria

Sol•licitud

  • Sol•licituds de pensions/prestacions
  • Impresos relatius al cobrament de la pensió
  • Declaracions personals per acreditar el dret a pròrroga de la pensió d'orfandat
  • Impresos d'impugnació i altres sol•licituds

SOL•LICITUDS DE PENSIONS/PRESTACIONS

Legislació general de classes passives

Legislació especial derivada de la Guerra Civil

Altres prestacions

IMPRESOS RELATIUS AL COBRAMENT DE LA PENSIÓ

DECLARACIONES PERSONALES PARA ACREDITAR EL DERECHO A PRÓRROGA DE PENSIÓN DE ORFANDAD

IMPRESOS D'IMPUGNACIÓ I ALTRES SOL•LICITUDS