Gobierno de España. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
Administración Presupuestaria
  • Inici
  • > Serveis
  • > Cita prèvia: Informació prèvia a la jubilació o retir

Cita prèvia: Informació prèvia a la jubilació o retir

La Direcció general d'Ordenació de la Seguretat Social ve oferint als funcionaris inclosos en el Règim de Classes Passives de l'Estat la possibilitat d'obtenir, amb una antelació màxima d'un any sobre la data prevista de jubilació o retir, informació sobre l'import aproximat de la seva futura pensió.

Saltar el mapa

Sol·licitud de cita prèvia

Si vostè és funcionari del Règim de Classes Passives de l'Estat i preveu jubilar-se o retirar-se en el termini d'un any, la Unitat de Classes Passives de la Delegació d'Economia i Hisenda, li ofereix la possibilitat de conèixer l'import aproximat de la seva futura pensió.

Per accedir a aquest servei, que es presta de forma presencial, resulta imprescindible presentar la següent documentació:

  • DNI
  • Certificat de serveis expedit pel seu òrgan de personal. (CS)
  • Informe de vida laboral en el supòsit de tenir acreditades altres cotitzacions a la Seguretat Social.

Si ja disposa d'aquesta documentació sol·liciti una cita prèvia, en cas contrari, és preferible que gestioni la seva obtenció abans de demanar la cita, perquè sense ella no podrà ser atès.

Pot sol·licitar una cita prèvia:

  • Electrònicament, si la seva delegació ho permet.
  • Personant-se en la Delegació d'Economia i Hisenda, en el cas que la seva Delegació presti aquest servei.
  • Cridant al telèfon d'aquest Centre.
  • Mitjançant un correu electrònic, amb les seves dades personals, telèfon de contacte i lloc de residència.

En la següent taula es mostren les adreces, telèfons i correus electrònics de cada delegació, així com un enllaç per a la sol·licitud electrònica de cita prèvia en aquelles delegacions que ho permetin.