Gobierno de España. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
Administración Presupuestaria
  • Inici
  • > Pensions de Classes Passives

Pensions de classes passives

El personal inclòs en el Règim de Classes Passives de l'Estat:

  •  Funcionaris de carrera i en pràctiques de l'Adm. General de l'Estat, de l'Adm. de Justícia, de les Corts Generals, d'altres òrgans constitucionals o estatals que ho prevegin, i, funcionaris transferits a les Comunitats Autònomes
  •  Militars de carrera, de les Escales de complement, de tropa i marinería professional i els Cavallers Cadets, Alumnes i Aspirants de les Escoles i Acadèmies Militars
  •  ExPresidents, Vicepresidents i Ministres del Govern de la Nació i altres càrrecs

al moment de ser jubilat o retirat o al moment de morir o ser declarat mort causarà, a favor seu o en el dels seus familiars dret a les prestacions exclusivament de caràcter econòmic i pagament periòdic i es concretaran en les pensions de jubilació o retir, de viduïtat, d'orfandat i en favor dels pares

Les pensions seran ordinàries o extraordinàries, segons que el seu fet causant es produeixi en circumstàncies ordinàries o per raó de lesió, mort o desaparició produïda en acte de servei o com a conseqüència del mateix

Seran pensions extraordinàries derivades d'actes de terrorisme les reconegudes al personal inclòs en el Règim de Classes Passives de l'Estat o pensionistes del mateix, que siguin víctimes d'un acte tal naturalesa

Les pensions excepcionals són prestacions de Classes Passives reconegudes per Llei a favor de persona o persones determinades