Gobierno de España. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
Administración Presupuestaria

Pensions de jubilació o retir

El personal inclòs en el Règim de Classes Passives de l'Estat al moment de ser jubilat o retirat i que, si escau, tingui cotitzats més de 15 anys efectius a l'Estat, causarà a favor seu dret a la pensió de jubilació o retir, que serà ordinària o extraordinària segons que el seu fet causant es produeixi en circumstàncies ordinàries o per raó de lesió produïda en acte de servei o com a conseqüència del mateix