Gobierno de España. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
Administración Presupuestaria

Declaració d'Accessibilitat

La Secretaria d'Estat de Seguretat Social i Pensions s'ha compromès a fer accessibles els seus llocs web, de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

La present declaració d'accessibilitat s'aplica al lloc web https://www.portalclasespasivas.gob.es

Situació de compliment

Aquests llocs web són parcialment conformes amb el RD 1112/2018 a causa de la falta de conformitat dels aspectes que s'indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pel següent:

Falta de conformitat amb el RD 1112/2018

Poden existir fallades puntuals d'edició en alguna de les pàgines web, tant en continguts HMTL com en documents finals, publicats en data posterior al 20 de setembre de 2018 (data d'entrada en vigor del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre).

Càrrega desproporcionada

No aplica

El contingut no entra dins de l'àmbit de la legislació aplicable

Podrien existir arxius ofimàtics, en PDF o altres formats, que no compleixin íntegrament tots els requisits d'accessibilitat. També poden estar en aquesta situació continguts elaborats per tercers no finançats, ni desenvolupats, ni sota el control del responsable d'aquest lloc web.

Preparació de la present declaració d'accessibilitat

La present declaració va ser preparada el 31 d'octubre de 2018.

El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació duta a terme pel propi organisme.

Última revisió de la declaració: 29 d'abril de 2024.

Observacions i dades de contacte

Pot realitzar comunicacions sobre requisits d'accessibilitat (article 10.2.a) del RD 1112/2018) com per exemple:

  • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part dels llocs web als quals se'ls aplica la present declaració d'accessibilitat.
  • Transmetre altres dificultats d'accés al contingut.
  • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l'accessibilitat.

A través de la següents vies:

Les comunicacions seran rebudes i tractades per la unitat encarregada de l'administració i gestió dels portals web i seus electròniques de l'Administració Pressupostària.

També pot sol·licitar en format accessible informació que no compleixi amb els requisits d'accessibilitat bé per estar exclosa, bé per estar exempta per càrrega desproporcionada; o formular una queixa per incompliment dels requisits d'accessibilitat. Enllaç al procediment de sol·licitud d'informació accessible i queixes de l'article 12 del Reial decret 1112018, de 7 de setembre

Procediment d'aplicació

A través d'aquest procediment podrà iniciar una reclamació per conèixer i oposar-se als motius de la desestimació d'una sol·licitud d'informació accessible o queixa, instar l'adopció de les mesures oportunes en el cas de no estar d'acord amb la decisió adoptada, o exposar les raons per les quals es considera que la resposta no compleix amb els requisits exigits.

Enllaç al procediment de reclamació, que ha de dirigir a la Unitat responsable d'accessibilitat d'aquest Ministeri, o si la reclamació és per una actuació d'aquesta Unitat, al superior jeràrquic d'aquesta.

Contingut opcional

Est assetjo web compleix amb els requisits de la Norma UNE-EN 301549  considerant les excepcions del RD 1112/2018.

L'última revisió s'ha realitzat el 30 de març de 2024

Addicionalment, aquest lloc web és revisat per l'Observatori d'Accessibilitat Web (OAW), havent-se realitzat l'última revisió al juliol 2023.

Entre unes altres s'adopten les següents mesures per facilitar l'accessibilitat:

  • Utilització de text alternatiu en les imatges
  • Els enllaços ofereixen detalls de la funció o destinació de l'enllaç
  • Uso dels estàndards del W3C: XHTML 1.0, CSS 3.0, WAI AA.

Aquest portal web es troba optimitzat per a les últimes versions de Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox, Safari i Opera. La resolució web mínima recomanada és de 1280x1024.

Així mateix ha estat dissenyat per a la seva correcta visualització, no tan solament en equips d'escriptori, sinó també en tableta i telèfons intel·ligents.