Gobierno de España. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
Administración Presupuestaria

Reglaments comunitaris

Els Règims Especials dels Funcionaris Públics a Espanya estan inclosos, des del 25-10-1998, en l'àmbit d'aplicació dels Reglaments de la Unió Europea, per a la coordinació dels sistemes de seguretat social

Actualment, estan vigents el Reglament 883/2004 , sobre la coordinació dels Sistemes de Seguretat Social, i el Reglament 987/2009, d'aplicació del Reglament sobre la coordinació

En matèria de convenis bilaterals solament s'ha aprovat el vigent amb Japó

COORDINACIÓ DELS SISTEMES DE SEGURETAT SOCIAL DE LA UNIÓ EUROPEA

 

En matèria de pensions públiques, aquesta inclusió permet que els períodes de cotització i assimilats coberts segons la legislació reguladora d'altres Estats membres de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu o Suïssa o del Regne Unit de Gran Bretanya i Irlanda del Nord facin efecte tant per al reconeixement del dret, com per al càlcul de les pensions, que puguin causar-se en el Règim de Classes Passives de l'Estat.

 

  1. Àmbit d'aplicació

  2. Càlcul de pensions

  3. Presentació de sol·licituds 

 

 

CONVENIS INTERNACIONALS EN MATÈRIA DE SEGURETAT SOCIAL D'APLICACIÓ EN CLASSES PASSIVES

 

En aplicació del Conveni Bilateral de Seguretat Social entre Espanya i Japó, els períodes de segurs compliments conforme a la legislació japonesa es tindran en compte per a la determinació de les pensions del Règim de Classes Passives. A tals efectes, haurà de sol·licitar-se expressament la presa en consideració de tals períodes.