Gobierno de España. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
Administración Presupuestaria

Modificació de dades de pensions

Código SIA994715
Denominación Modificació de dades de pensions
Tipo de ProcedimientoPrestacions
MateriaClasses Passives
ObjetoInformar, a la Direcció General de Costos de Personal i Pensions Públiques, sobre la variació de dades que tinguin una transcendència en el cobrament de la pensió o les pensions: estat civil, altres pensions públiques, treball actiu, opció entre pensions incompatibles, etc.
Órgano ResponsableDirecció general d'Ordenació de la Seguretat Social
Normativas
Forma Inicio Interessat
Lugar de PresentaciónRegistres de la Sotsdirecció General de Gestió de Classes Passives, de les Delegacions d'Economia i Hisenda, i qualsevol dels contemplats en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
Documentación
Fases del ProcedimientoPresentada la sol·licitud de modificació de dades, la Sotsdirecció General de Gestió de Classes Passives iniciarà les actuacions pertinents en funció de la variació notificada
Formularios
Plazo de Resolución
Órganos de Resolución
  • Direcció general d'Ordenació de la Seguretat Social
Fin VíaNo
Recursos
  • No en té.
Para más Información