Gobierno de España. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
Administración Presupuestaria

Ajudes a víctimes de delictes violents

Código SIA185400
DenominaciónAjudes a víctimes de delictes violents
Tipo de ProcedimientoPrestacions
MateriaClasses Passives
ObjetoReconeixement d'ajudes públiques en benefici de les víctimes directes i indirectes dels delictes dolosos i violents, comesos a Espanya, amb el resultat de mort, o de lesions corporals greus, o de danys greus en la salut física o mental, així com en benefici de les víctimes dels delictes contra la llibertat sexual tot i que aquests es perpetressin sense violència /td>
Órgano ResponsableDirecció general d'Ordenació de la Seguretat Social
Normativas
Forma Inicio Interessat
Lugar de PresentaciónRegistres de la Sotsdirecció General de Gestió de Classes Passives, de les Delegacions d'Economia i Hisenda, i qualsevol dels contemplats en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
Documentación
Fases del ProcedimientoLes sol·licituds es dirigiran a la Sotsdirecció General de Gestió de Classes Passives, del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions.
Formularios
Plazo de Resolución6 Mes/mesos
Órganos de Resolución
  • Direcció general d'Ordenació de la Seguretat Social
Fin VíaNo
Recursos
  • Recurs davant la Comissió Nacional d'Ajuda i Assistència a les Víctimes de Delictes Violents i contra la Llibertat Sexual o davant la Direcció general d'Ordenació de la Seguretat Social, en el termini d'1 mes.
  • Recurs extraordinari de revisió previst en la Llei 30/1992, de RJAP i del PAC, contra les resolucions de la citada D. G. i contra els Acords de la Comissió, davant el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, en el termini de 4 anys o 3 mesos, segons els casos establerts en l'art. 118 de la citada llei.
Para más Información