Gobierno de España. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
Clases Pasivas

Publicacions web DGCP

Per a la utilització del servei de Publicacions web DGCP, és necessari estar donat d'alta com a usuari del mateix. Per a això haurà d'emplenar el corresponent formulari electrònic, disponible al Portal d'Internet (Oficina Virtual) de l'Administració pressupostària, en l'apartat "Sol·licitud d'accés als sistemes" (Gestió d'accessos als Sistemes d'informació de l'Administració Pressupostària).

Si no vàreu ser un treballador públic de qualsevol administració estatal, autonòmica o local i teniu interès d'accedir a aquest servei en qualitat de ciutadà, quan feu la sol•licitud d'accés haureu de triar, tant a "Tipus de centre"com a "Centre" el valor "Ciutadà". Més endavant, quan se us mostri la pantalla de sol•licitud de les dades personals també haureu d'emplenar les dades "Càrrec" i "Unitat" amb el valor "Ciutadà", a les dades relatives al responsable jeràrquic, haureu de tornar a introduir-hi les vostres dade.

Si ja fos un usuari prèviament registrat pot accedir a aquest servei introduint les seves credencials a través del següent accés a Publicacions web DGCP. La identificació s'efectuarà mitjançant DNI electrònic o certificat electrònic dels admesos pels sistemes d'informació i serveis de l'Administració pressupostària: relació de prestadors de serveis de certificació.

La informació a la qual pot accedir a través d'aquest servei és la següent: