Gobierno de España. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
Administración Presupuestaria

Pensions per províncies, comunitats autònomes i ciutats amb estatut d’autonomia

En aquest apartat es facilita informació sobre el nombre, l’import, i les altes i baixes mensuals de les pensions i prestacions de classes passives, ordenades en funció de la província i la comunitat autònoma de residència del pensionista.-