Gobierno de España. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
Administración Presupuestaria

Pensions per col•lectius beneficiaris dels diferents tipus de pensions i prestacions de classes passives

La Direcció General de Costos de Personal i Pensions Públiques recull en aquesta pàgina informació estadística sobre el nombre i l’import de les pensions i les prestacions de classes passives abonades en la nòmina de cada mes, agrupant-les per col•lectius de beneficiaris, així com sobre les altes i baixes en nòmina de pensions que es produeixen mensualment en aquests col•lectius.