Gobierno de España. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
Clases Pasivas

Carte de Serveis

​Les cartes de serveis permeten als ciutadans estar en condicions de conèixer a compte quina classe de serveis pot esperar i demandar i quins són els compromisos de qualitat dels mateixos.

La Carta de Serveis de Classes Passives és el document a través del com la Direcció general de Costos de Personal informa als ciutadans sobre els serveis que té encomanats, els compromisos de qualitat que assumeix en la prestació de tals serveis, així com els drets que els emparen en relació amb els mateixos.

Aquesta Carta de Serveis està disponible en el Servei d'Atenció al Ciutadà de la Direcció general de Costos de Personal, en les Unitats de Classes Passives de les Delegacions d'Economia i Hisenda i en el Servei d'Informació Administrativa del Ministeri d'Hisenda.

Així mateix, es pot accedir electrònicament a la Carta de Serveis a la seu electrònica de la Direcció general

  

Cuadro de seguimiento de los compromisos de la Carta de servicios 2019