Gobierno de España. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
UE23, Abre nueva ventana
Administración Presupuestaria
  • Inici
  • > Quota Drets Passius

Quota Drets Passius

El personal funcionari inclòs en el Règim de Classes Passives de l'Estat està subjecte al pagament de la quota de drets passius, la quantia dels quals es determina aplicant el tipus percentual de 3,86 per 100 en haver-hi regulador que correspongui al Cos, Escala, plaça, ocupació o categoria al fet que figuri adscrit el funcionari i la quantia del qual s'inclou en la llei de pressupostos.

Les quotes de drets passius s'abonen en catorze mensualitats, i són dobles al juny i al desembre, en els imports que s'indiquen a la taula següent:

Grupo/Subgrupo EBED Cuota mensual en euros
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
A1109,31109,59109,86110,14111,90111,90111,90112,91115,17 118,04
A286,0386,2586,4686,6888,0788,0788,0788,8690,6492,90
B75,3475,5275,7175,9077,1277,1277,1277,8179,3781,35
C166,0866,2466,4166,5767,6467,6467,6468,2569,6271,35
C252,2852,4152,5452,6753,5153,5153,5153,9955,0756,45
E (Ley 30/1984) y Agrupaciones Profesionales (EBEP)44,5744,6844,7944,9045,6245,6245,6246,0346,95 48,13

L'import de la quota es reté en cada nòmina que es fa efectiva al funcionari per la seva oficina pagadora d'havers d'actiu, i s'ingressa al Tresor Públic.

No obstant això, quan per qualsevol circumstància no fos possible la detracció de la quota de la nòmina -com pot succeir en algunes situacions de serveis especials- el funcionari ha d'ingressar les quantitats corresponents a les quotes que vagi reportant mitjançant el model 061, aprovat per l'Ordre PRE/1064/2016, de 29 de juny (BOE 2-7-2016), que pot obtenir-se a la Seu electrònica de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat accedint al servei "Quota de Drets Passius. Model 061" o en les Delegacions d'Economia i Hisenda (no han de confondre's amb les Administracions i Delegacions de l'Agència Estatal d'Administració Tributària) detallant l'import per cadascun dels exercicis econòmics.