Gobierno de España. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
Administración Presupuestaria

Axudas ás vítimas de delitos

A Lei 35/1995, do 11 de decembro, establece un sistema de axudas públicas en favor das vítimas directas ou indirectas de delitos dolosos e violentos cometidos en España con resultado de morte, ou de lesións graves, ou de danos graves na saúde física ou mental. Así mesmo, prevense axudas en favor das vítimas directas dos delitos contra a liberdade sexual, aínda cando se perpetren sen violencia.

O prazo para solicitar tales axudas é dun ano, contado desde a data en que se produciu o feito delituoso, excepto no caso de que a afectada sexa vítima de violencia de xénero de acordo con o artigo 23 da Lei Orgánica 1/2004 ou vítima de violencias sexuais conforme ao artigo 37 da Lei Orgánica 10/2022, supostos nos que o prazo será de cinco anos. No entanto, devandito prazo interrómpese co inicio do proceso penal e ábrese de novo desde que recaia a resolución xudicial firme.