Gobierno de España. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
Administración Presupuestaria

Pensións a favor de familiares

O persoal incluído no Réxime de Clases Pasivas do Estado ao momento de falecer ou ser declarado falecido causará, en favor dos seus familiares dereito ás prestacións exclusivamente de carácter económico e pago periódico e concretaranse nas pensións de viuvez, de orfandade e en favor dos pais