Gobierno de España. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
Administración Presupuestaria

Pensións de xubilación ou retiro

O persoal civil incluído no Réxime de Clases Pasivas do Estado ao momento de ser xubilado e que, no seu caso, teña cotizados máis de 15 anos efectivos ao Estado, causará no seu favor dereito á pensión de xubilación, que será ordinaria ou extraordinaria segundo que o seu feito causante prodúzase en circunstancias ordinarias ou por razón de lesión producida en acto de servizo ou como consecuencia do mesmo