Gobierno de España. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
Administración Presupuestaria

Haberes reguladores

​​​​​​Haberes reguladores das pensións de Clases Pasivas e contías aplicables ás pensións especiais de guerra, en 2022​​

 1. Haberes reguladores para a determinación inicial das pensións do Réxime de Clases Pasivas do Estado
  • Haberes reguladores para a determinación inicial das pensións sinaladas ao amparo do título I do texto refundido da Lei de Clases Pasivas do Estado.
   • Haberes reguladores para el personal ingresado en algún cuerpo, escala, plaza, empleo o categoría administrativa con posterioridad a 1 de enero de 1985:
    Grupo/Subgrupo EBEP

    Haber regulador

    Euros/año

    A144.319,59
    A234.880,63
    B30.543,65
    ​c126.788,92
    C221.194,47
    E (Ley 30/84) y Agrupaciones profesionales (EBEP)18.069,98
    Haberes reguladores para el personal ingresado con anterioridad a 1 de enero de 1985: ADMINISTRACIÓN CIVIL Y MILITAR DEL ESTADO
    Índice de proporcionalidad

    Haber regulador

    Euros/año

    1044.319,59
    834.880,63
    626.788,92
    ​421.194,47
    318.069,98
    ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
    Índice multiplicador

    Haber regulador

    Euros/año

    4,7544.319,59
    4,5034.880,63
    4,0030.543,65
    ​3,5026.788,92
    3,2521.194,47
    3,0018.069,98
    2,5018.069,98
    ​2,2526.788,92
    2,0021.194,47
    1,5018.069,98
    1,2518.069,98
    TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
    Cuerpo

    Haber regulador

    Euros/año

    Secretario General. 44.319,59
    De Letrados. 44.319,59
    Gerente. 44.319,59
    CORTES GENERALES
    Cuerpo

    Haber regulador

    Euros/año

    De Letrados.44.319,59
    De Arquiveiros-Bibliotecarios44.319,59
    De Asesores Facultativos.44.319,59
    De Redactores, Taquígrafos e Estenotipistas44.319,59
    Técnico-Administrativo. 44.319,59
    Administrativo26.788,92
    De Ujieres.21.194,47
  • Haberes reguladores para a determinación inicial das pensións sinaladas ao amparo do título II do texto refundido da Lei de Clases Pasivas do Estado. texto refundido da Lei de Clases Pasivas do Estado.
   • Haberes reguladoresADMINISTRACIÓN CIVIL Y MILITAR DEL ESTADO
    Índice de proporcionalidadGradoGrado especial

    Importe por concepto de sueldo​ en cómputo anual

    Euros/año

    10 (5,5)829.710,70
    10 (5,5)728.894,20
    10 (5,5)628.077,68
    10 (5,5)325.628,02
    10525.211,11
    10424.394,61
    10323.578,08
    10222.761,47
    10121.944,93
    8621.200,58
    8519.894,33
    8419.894,33
    8319.241,20
    8218.588,10
    8117.934,96
    6516.150,96
    6415.661,25
    6315.171,63
    6214.681,90
    61(12 por 100)15.836,51
    6114.192,19
    4311.950,93
    42(24 por 100)14.260,39
    4211.624,38
    41(12 por 100)12.617,03
    3310.318,80
    3210.073,92
    319.829,08
    ADMINISTRACIÓN DE JUSTIZA
    Índice multiplicador

    Importe por concepto de sueldo en cómputo anual​​

    Euros/año

    4,7548.518,50
    4,5045.964,88
    4,0040.857,64
    ​3,5035.750,43
    ​3,2533.196,86
    ​3,0030.643,25
    ​2,5025.536,03
    ​2,2522.982,43
    ​2,0020.428,83
    ​1,5015.321,62
    ​1,2512.768,03
    TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
    Cuerpo

    Importe por concepto de sueldo en cómputo anual

    Euros/a​​ño

    Secretario General. 45.964,88
    De Letrados40.857,64
    Gerente40.857,64
    CORTES GENERALES
    Cuerpo​

    Importe por concepto de sueldo en cómputo anual

    Euros/año

    De Letrados. . 26.738,83
    De Archiveros y Bibliotecarios26.738,83
    De Asesores Facultativos26.738,83
    De Redactores, Taquígrafos e Estenotipistas.. 24.554,63
    Técnico-Administrativo. 24.554,63
    Administrativo. 14.787,68
    De Ujieres. 11.697,22
    Trienios ADMINISTRACIÓN CIVIL Y MILITAR DEL ESTADO
    Índice de proporcionalidad

    Valor unitario del trienio en cómputo anual

    Euros/año

    10959,80
    8767,86
    6575,83
    4383,94
    3287,94
    ADMINISTRACIÓN DE JUSTIZA
    Índice multiplicador

    Valor unitario del trienio en cómputo anual

    Euros/año

    3,501.787,52
    3,251.659,85
    3,001.532,17
    2,501.276,77
    2,251.150,70
    2,201.021,46
    1,50 766,09
    1,25 638,42
    TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
    Cuerpo​

    Valor unitario do trienio en cómputo anual

    Euros/año

    Secretario General1.787,52
    De Letrados. 1.787,52
    Gerente. 1.787,52
    CORTES GENERALES
    Cuerpo

    Valor unitario do trienio en cómputo anual

    Euros/año

    De Letrados. 1.093,31
    De Archiveros​-Bibliotecarios1.093,31
    De Asesores Facultativos. 1.093,31
    De Redactores, Taquígrafos y​ Estenotipistas
    Técnico-Administrativo. 1.093,31
    Administrativo. 655,99
    De Ujieres. 437,31
 2. Contías aplicables para a determinación inicial das pensións especiais de guerra.
  Clase

  Importe referido a doce mensualidades

  Euros/año

  Pensión de mutilación reconocida al amparo de la Ley 35/1980 5.476,53
  Suma de remuneraciones básica, sustitutoria de trienios y suplementaria en compensación de retribuciónes no percibidas de la Ley 35/1980 . ​ 14.770,06
  Retribución básica reconocida al amparo de la Ley 6/1982. 10.339,03
  ​Pensiones reconocidas al amparo del Decreto 670/19766.561,58
  C221.194,47
  E (Ley 30/84) y Agrupaciones profesionales​s (EBEP)18.069,98

  A contía das pensións de orfandade en favor de orfos non incapacitados causadas por persoal non funcionario ao abeiro das Leis 5/1979, do 18 de setembro, e 35/1980, do 26 de xuño, será de 2.013,51 euros anuais, referido a doce mensualidades.