Gobierno de España. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
Administración Presupuestaria

Cita previa: Información previa á xubilación ou retiro

A Dirección Xeral de Ordenación da Seguridade Social vén ofrecendo aos funcionarios incluídos no Réxime de Clases Pasivas do Estado a posibilidade de obter, cunha antelación máxima dun ano sobre a data prevista de xubilación ou retiro, información sobre o importe aproximado da súa futura pensión.

Saltar o mapa

Solicitude de cita previa

Se vostede é funcionario do Réxime de Clases Pasivas do Estado e prevé xubilarse ou retirarse no prazo dun ano, a Unidade de Clases Pasivas da Delegación de Economía e Facenda, ofrécelle a posibilidade de coñecer o importe aproximado da súa futura pensión.

Para acceder a este servizo, que se presta de forma presencial, resulta imprescindible presentar a seguinte documentación:

  • DNI
  • Certificado de servizos expedido polo seu órgano de persoal. (CS)
  • Informe de vida laboral no suposto de ter acreditadas outras cotizacións á Seguridade Social.

Se xa dispón desta documentación solicite unha cita previa, en caso contrario, é preferible que xestione a súa obtención antes de pedir a cita, porque sen ela non poderá ser atendido.

Pode solicitar unha cita previa:

  • Electronicamente, se a súa delegación permíteo.
  • Personándose na Delegación de Economía e Facenda, no caso de que a súa Delegación preste ese servizo.
  • Chamando ao teléfono do este Centro.
  • Mediante un correo electrónico, cos seus datos persoais, teléfono de contacto e lugar de residencia.

Na seguinte táboa móstranse as direccións, teléfonos e correos electrónicos de cada delegación, así como unha ligazón para a solicitude electrónica de cita previa naquelas delegacións que o permitan.