Gobierno de España. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
Administración Presupuestaria

Autocálculo de Pensión

O funcionario que o desexe pode calcular o importe aproximado da súa pensión de xubilación ou retiro.

Deberá introducir en Simul@ as datas de inicio e cesamento de actividade en todos e cada un dos corpos, escalas ou prazas nos que prestase servizos, así como dos períodos cotizados ao Sistema de Seguridade Social se desexa a aplicación de cómputo recíproco de cotizacións.

Simul@