Gobierno de España. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
Clases Pasivas

Aviso legal

O acceso e uso desta páxina web, así como os servizos ou contidos que a través del póidanse obter, están suxeitos aos termos que se detallan neste Aviso Legal. Os contidos e servizos que se ofrecen actualízanse periodicamente. Debido a que a actualización da información non é inmediata, suxerímoslle que comprobe sempre a vixencia e exactitude da información, servizos e contidos recolleitos.

Os textos, normativa e en xeral calquera información contida nas páxinas deste Portal teñen carácter meramente informativo, polo que suxerimos comprobe a vixencia e exactitude dos datos nas fontes administrativas oficiais correspondentes.

Está a traballarse no cumprimento dos requisitos de accesibilidade da totalidade dos contidos aloxados neste Portal. No entanto, polo momento, non todos están dispoñibles en versión accesible.

As condicións e termos que se recollen no presente Aviso poden variar, polo que lle convidamos a que revise estes termos cando visite de novo esta páxina.

Privacidade

A Dirección Xeral de Ordenación da Seguridade Social comprométese ao cumprimento da súa obrigación de segredo con respecto aos datos de carácter persoal e ao deber de tratalos con confidencialidade. A estes efectos, adoptará as medidas necesarias para evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado.

Os datos achegados polo interesado utilizaranse, con carácter único e exclusivo, para os fins previstos no procedemento ou actuación que se trate.

Política de cookies

Para levar un seguimento das estatísticas de uso do sitio (por exemplo, número de visitas por páxina, horas e días de visita, etc.), o presente portal emprega a plataforma de análise estatística web: Google Analytics. A devandita plataforma fai uso de cookies para a obtención dos diferentes indicadores estatísticos.

As cookies son ficheiros creados no navegador do usuario polos sitios web que este visita, que lles permiten aos sitios web rexistrar a actividade do usuario co sitio. No seguinte enderezo pódense consultar o uso das cookies empregadas por Google Analytics: uso das cookies de Google Analytics nos sitios web.

Para navegar polo presente portal, non é necesario que vostede permita a instalación destas cookies: vostede pode inhabilitalas directamente no seu navegador.

O presente portal segue a regulación legal e as directrices sobre política de cookies ditadas pola Axencia Española de Protección de Datos.

Política lingüistica

Neste sitio atopará toda a información que nestes momentos estea dispoñible en castelán e as súas correspondentes traducións de linguas cooficiais catalá, eúscaro, galega e en inglés. Os documentos publicados salvo excepcións non están traducidos.

Os contidos deste sitio web foron escritos orixinalmente en castelán, e traducidos para a súa conveniencia usando software de tradución automática para catalán e galego, polo que poden conter erros.

O texto oficial desta páxina web é a versión en castelán. Se lle xurdise algunha dúbida ou pregunta con respecto á exactitude da información contida en calquera parte do texto traducido neste sitio, por favor consulte a versión oficial en castelán