Gobierno de España. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
Administración Presupuestaria
  • Inicio
  • > Outras Pensións e prestacións

Outres Pensións e prestacións

A Dirección Xeral de Ordenación da Seguridade Social ten ao seu cargo o exercicio das competencias en materia recoñecemento das pensións do Réxime de Clases Pasivas do Estado; das previstas na lexislación especial derivada da guerra civil; e, daqueloutras prestacións, indemnizacións, axudas e anticipos cuxa competencia expresamente lle foi atribuída