Gobierno de España. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
Clases Pasivas

Carta de servizos

Carta de servicios

As cartas de servizos permiten aos cidadáns estar en condicións de coñecer por anticipado que clase de servizos pode esperar e demandar e cales son os compromisos de calidade dos mesmos.

A carta de servizos de clases pasivas é o documento a través do cal a Dirección Xeral de Custos de Persoal e Pensións Públicas informa os cidadáns sobre os servizos que ten encomendados, os compromisos de calidade que asume na prestación de tales servizos, así como os dereitos que os amparan en relación con estes. 

Esta Carta de Servizos está dispoñible no Servizo de Atención ao Cidadán da Dirección Xeral de Custos de Persoal e Pensións Públicas, nas Unidades de Clases Pasivas das Delegacións de Economía e Facenda e no Servizo de Información Administrativa do Ministerio de Facenda. 

Así mesmo, pódese acceder electronicamente á Carta de Servizos na sede electrónica da Dirección Xeral

Cuadro de seguimiento de los compromisos de la Carta de servicios 2019