Gobierno de España. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
Administración Presupuestaria

Delituen biktimentzako laguntzak

1995eko abenduaren 11ko 35/1995 Legeak ezarrita ditu Espainian egindako indarkeriazko eta doluzko delituen biktima zuzenen zein zeharkako biktimen aldeko laguntza publikoak, delitu horien ondorioz heriotza edo gorputz lesio larriak gertatu direnean, edo osasun fisikoko edo mentaleko kalte larriak. Halaber, laguntzak aurreikusi dira sexu askatasunaren aurkako delituen biktimen alde, nahiz eta delituok indarkeriarik gabe gauzatu.

Laguntza horiek eskatzeko epea urtebetekoa da, delituzko egitatea gertatu zenetik hasita, salbu eta kaltetua genero-indarkeriaren biktima bada (1/2004 Lege Organikoaren 23. artikuluan ezarritakoaren arabera), edo sexu-indarkerien biktima (10/2022 Lege Organikoaren 37. artikuluan ezarritakoaren arabera); kasu horietan, epea bost urtekoa izango da. Epe hori eten egingo da zigor-arloko prozesua abiarazten denean, eta berriz irekiko da ebazpen judizial irmoa dagoenean.