Gobierno de España. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
UE23, Abre nueva ventana
Administración Presupuestaria

Delituen biktimentzako laguntzak

1995eko abenduaren 11ko 35/1995 Legeak ezarrita ditu Espainian egindako indarkeriazko eta doluzko delituen biktima zuzenen zein zeharkako biktimen aldeko laguntza publikoak, delitu horien ondorioz heriotza edo gorputz lesio larriak gertatu direnean, edo osasun fisikoko edo mentaleko kalte larriak. Halaber, laguntzak aurreikusi dira sexu askatasunaren aurkako delituen biktimen alde, nahiz eta delituok indarkeriarik gabe gauzatu.

El plazo para solicitar tales ayudas es de un año, contado desde la fecha en que se produjo el hecho delictivo, excepto en el caso de que la afectada sea víctima de violencia de género de acuerdo con el artículo 23 de la Ley Orgánica 1/2004 o víctima de violencias sexuales conforme al artículo 37 de la Ley Orgánica 10/2022, supuestos en los que el plazo será de cinco años. Epe hori eten egingo da zigor-arloko prozesua abiarazten denean, eta berriz irekiko da ebazpen judizial irmoa dagoenean.