Gobierno de España. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
Administración Presupuestaria

Ohiz kanpoko pentsioak

Gertaera sortzailea

Zerbitzurako ezintasun iraunkorrak eragindako erretiroa edo funtzionarioaren heriotza izango da, betiere ezintasun edo heriotza hori, lanean ari zen bitartean edo haren ondorioz eragindako istripuaren edo gaixotasunaren ondorioz ematen dela.

Zerbitzu ekintza sumatuko da, haren kontrako frogarik ez badago, ezintasun iraunkorra edo funtzionarioaren heriotza laneko ordutegian eta tokian gertatu bada.

Gabealdia

Ez da gabealdirik eskatuko.

Pentsioa kalkulatzea

  • Erretiroarena

Erretiroaren ezohiko pentsioa honela kalkulatzen da: dagokion hartzeko erregulatzailearen 100eko 200eri, eskainitako zerbitzu-urteen araberako ehunekoa aplikatuz. Horrekin lotuta, une horretara arte egiaztatutakoez gain, zerbitzu eraginkortzat joko dira, funtzioarioari erretiratzeko gelditzen zaizkion urte osoak, eta erretiro aitorpena ematen den unean, erretiratuko dena atxikita zegoen Kidegoan, Eskalan, plazan edo lanean eskaini direla ulertuko da.

  • Familiakoen alde

Mota honetako prestazioak kalkulatzen dira ohiko pentsioetarako aurretik adierazitako irizpideen arabera. Hala ere, oinarri arautzailea 100eko 200ean hartuko da eta Estatuari eskainitako zerbitzu eraginkortzat joko dira, une horretara arte egiaztatutakoez gain, funtzionarioari nahitaezko erretiro adina betetzeko gelditzen zaizkion urte osoak. Horrekin lotuta, zerbitzu eraginkortzat joko dira hil egin den unean atxikituta zegoen Kidegoan, Eskalan, plazan, lanean edo mailan eskainitakoak.