Gobierno de España. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
Administración Presupuestaria

Janari Berme Funtsaren Aurrerapena

Elikagaiak Ordaintzea Bermatzeko Funtsa, 42/2006 Legearen (2006ko abenduaren 28koa) bitartez sortua, eta 1618/2007 Errege Dekretuak (2007ko abenduaren 7koa), arautua. Funts horrek ez du nortasun juridikorik, eta helburutzat du seme alaba adingabeentzat onartuta dauden eta ordaintzen ez zaizkien elikagaiak ordainduko zaizkiela bermatzea, judizialki onartutako hitzarmenetan edo banantzeko, dibortziatzeko, ezkontza deuseztatzeko, seme alabatasuneko edo elikagaietako prozesuetako ebazpen judizialetan ezarritakoaren arabera.

Elikagaitzat jotzen da mantenurako, bizilekurako, janzteko, osasun laguntzarako eta hezkuntzarako behar den oro (Kode Zibileko 142 artikulua).

Funtsaren aurrerakinak eskuratzeko ezinbestekoa da elikagaiak aitortu dituen ebazpena Espainiako auzitegiek eman izatea.