Gobierno de España. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
Administración Presupuestaria

Eskaerak

  • Pentsioak/prestazioak eskatzea
  • Zurztasun-pentsiorako eskubidea egiaztatzeko adierazpen pertsonalak
  • Deklarazio pertsonalak eskubidea zurztasun-pentsioaren luzapenera egiaztatzekorfandad
  • Aurkaratzeko inprimakiak eta bestelako eskaera batzuk

PENTSIOAK/PRESTAZIOAK ESKATZEA

Klase pasiboen legedi orokorra

Legislación Especial derivada de la Guerra Civil

Otras prestaciones

Beste prestazio batzuk

ZURZTASUN-PENTSIORAKO ESKUBIDEA EGIAZTATZEKO ADIERAZPEN PERTSONALAK

DEKLARAZIO PERTSONALAK ESKUBIDEA ZURZTASUN-PENTSIOAREN LUZAPENERA EGIAZTATZEKORFANDAD

AURKARATZEKO INPRIMAKIAK ETA BESTELAKO ESKAERA BATZUK