Gobierno de España. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
Administración Presupuestaria

Europako Erkidegoko araudiak

1998/10/25etik aurrera, Espainiako Funtzionario Publikoen Erregimen Bereziak Europar Batasuneko gizarte segurantza sistemak koordinatzeko Arautegien ezarpen-eremuaren barne daude

Gaur egun, Gizarte Segurantza Sistemak koordinatzeko Arautegia 883/2004 eta koordinazioari buruzko Arautegiaren ezarpenari buruzko Arautegia 987/2009 daude indarrean

Aldebiko hitzarmenei dagokionez, Japoniarekin izenpetutakoa soilik onartu da

EUROPAKO BATASUNEKO GIZARTE-SEGURANTZAKO SISTEMEN ARTEKO KOORDINAZIOA

Pentsio publikoei dagokienez, barne hartzeak Europar Batasuneko beste estatu kideen, Europako Esparru Ekonomikoaren, Suitzaren edo Britainia Handiko eta Ipar Irlandako Erresuma Batuaren legedi arautzaileen arabera estali egiten diren kotizazio aldiei eta baliokideei Estatuko Klase Pasiboen Erregimenaren esparruan sortu diren pentsioen eskubidea aitortzea eta pentsioak kontuan hartzea eragingo du.

1. APLIKAZIO EREMUA

2. PENTSIOAK KALKULATZEA

3. ESKABIDEAK AURKEZTE

GIZARTE-SEGURANTZAREN ARLOAN KLASE PASIBOEI APLIKATU BEHARREKO NAZIOARTEKO HITZARMENAK

Espainiaren eta Japoniaren eta Espainiaren eta Senegalen, arteko Gizarte Segurantzako aldebiko hitzarmenak aplikatuz, herrialde horietako legeriaren arabera betetako aseguru-aldiak kontuan izango dira beren aplikazio-eremuan sartzen diren Klase Pasiboen Erregimeneko pentsioak zehazteko eta haiek jasotzeko eskubidea eskuratzeko. Ondorio horietarako, berariaz eskatu beharko da aldi horiek kontuan hartzeko, dagokion eskaera aurkeztuta.