Gobierno de España. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
UE23, Abre nueva ventana
Administración Presupuestaria

Laguntza motak

 • Lesio eta kalte larriak osasunean
 • Heriotza kasuetan
 • Sexu askatasunaren kontrako delituak
 • Hileta gastuak adingabea edo ezindua hiltzen denean

1. LESIO ETA KALTE LARRIAK OSASUNEAN

• Aldi baterako ezintasuna

Ezintasun egoerak sei hilabete baina gehiago irauten badu, egoera horrek dirauen bitartean, Eragin Anitzeko Errenta Adierazgarri Publikoaren (IPREM) bikoitzari dagokion laguntza jasotzeko eskubidea dago. Gehienez, 18 hilabeteko epean jaso ahal izango da laguntza, eta kasu batzuetan, 30 hilabetera ere luza daiteke epe hori.

• Baliaezintasunezko lesioak

Jasoko den zenbatekoa kalkulatzeko, koefiziente zuzentzaileak aplikatzen dira, biktimaren egoera ekonomikoaren eta ekonomiaren aldetik haren mende dauden pertsonak kontuan hartuz; betiere, gehienezko zenbatekoa dagoela aintzat hartuta. Ezintasun mailaren arabera, hona hemen gehienez jasotzen den zenbatekoa:

 • Baliaezintasun iraunkor partziala edo % 33 eta % 44 bitarteko minusbaliotasuna: OAEAPeko 40 hileroko.
 • Baliaezintasun iraunkor osoa edo % 45 eta % 64 bitarteko minusbaliotasuna: OAEAPeko 60 hileroko.
 • Erabateko baliaezintasun iraunkorra edo % 65etik gorako minusbaliotasuna: OAEAPeko 90 hileroko.
 • Baliaezintasun handia edo % 75etik gorako minusbaliotasuna, hirugarrenen laguntza behar duena: OAEAPeko 130 hileroko.

2023. urtean hileko IPREMen balioaa:

 • desde 1-1-2023: 600 euros

 

2. HERIOTZA KASUETAN

Jasoko den zenbatekoa kalkulatzeko, koefiziente zuzentzaileak aplikatzen dira, biktimaren egoera ekonomikoaren eta ekonomiaren aldetik haren mende dauden pertsonak kontuan hartuz; betiere, gehienezko zenbatekoa IPREMAren 120 hilerokori dagokiola aintzat hartuta. Hainbat onuradun direnean, laguntzaren zenbatekoa banatu egin behar da, honako arau hauen arabera:

 • Ezkontidea eta seme alabak direnean: zenbatekoa bitan zatituko da, zati bat ezkontideari dagokio eta bestea seme alabei. Azken horiek zati berdinetan banatuko dute dagokien zenbatekoa.
 • Seme alabak bakarrik direnean: laguntza zati berdinetan banatuko dute.
 • Onuradunak hildakoaren gurasoak direnean, dagokien zenbatekoa zati berdinetan banatuko dute. Laguntza gurasoetako bati baino ez dagokionean, hark jasoko du zenbateko osoa.

En el supuesto de que la afectada sea víctima de violencia de género de acuerdo con el artículo 23 de la Ley Orgánica 1/2004 o víctima de violencias sexuales conforme al artículo 37 de la Ley Orgánica 10/2022, el importe de la ayuda calculado de acuerdo con lo establecido en los apartados anteriores se incrementará en un 25 %.

Heriotza gertatzekotan, diru-laguntza %25 areagotuko da seme-alaba adingabeen edo adinez nagusi izanda ezinduak diren seme-alaben kasuan.

3. SEXU ASKATASUNAREN KONTRAKO DELITUAK

Biktimak buru osasunean kalteak pairatzen dituenean, laguntzaren zenbatekoak biktimak berak aukeratzen duen tratamendu terapeutikoaren gastuak ordainduko ditu. Zenbateko hori, gehienez, IPREMaren boskoitza izango da.

4. HILETA GASTUAK ADINGABEA EDO EZINDUA HILTZEN DENEAN

Delituaren eragin zuzenaren ondorioz hil den adingabearen edo ezinduaren gurasoei hileta gastuak (gaubeila, garraioa, erraustea edo ehorztea) ordainduko zaizkie. Zenbateko hori, gehienez, IPREMaren bost hilerokori dagokio.

LAGUNTZAREN ZENBATEKOAK EZ DU, INOLAZ ERE, EPAIAK ZEHAZTU DUEN KALTE ORDAINA GAINDITUKO