Gobierno de España. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
Administración Presupuestaria

Onuradunak eta nazionalitate betekizunak

Onuradun kontzeptuak biktimatzat hartzen ditu gorputz-lesioak edo osasun kalteak zuzenean jasaten dituenak zein, heriotza ondoriotzat duten kasuetan, hildakoaren ardurapean dauden pertsonak.

Babesa beste herrialdetako biktimentzat hedatzen da Espainian egindako indarkeriazko delitu edo engainuzko delituen kasuan.

1. ONURADUNAK

35/1995 Legean aurreikusitako laguntzen onuradunak, onuradun izan daitezke honako gisatan:

  • BIKTIMA ZUZENAK: delituaren ondorioz gorputz-lesio larriak edo osasun fisiko zein mentalaren kalte larriak jasaten dituztenak.

  • ZEHARKAKO BIKTIMAK: Heriotza ondoriotzat duten engainuzko delituetan heriotzagatiko laguntzak jasotzeko eta, zenbait kasutan, hileta-gastuetarako eskubidea honakoek dute:

  1. Hildakoaren ezkontidea, legez bananduta ez balego, edo modu iraunkorrean hildakoarekin elkarrekin bizi izan den pertsona afektibitate-harremana ezkontidearen antzekoa denean, joera sexuala alde batera, gutxienez heriotzaren unearen aurreko bi urteetan, elkarrekin ondorengorik izan dutenean ezik; kasu horretan elkarrekin bizitzea nahikoa izango da.

  2. Mendekotasun ekonomiko egoeran dauden hildakoaren seme-alabek, seme-alabatasuna edo hilondokotasun baldintza alde batera utzita. Mendekotasun ekonomiko egoeratzat hartuko da hildakoaren seme-alaba adingabeena eta ezgaitasuna duten adin-nagusiko seme-alabena.

  3. Hildakoaren ezkontidearen edo hildakoarekin elkarrekin bizi zenaren seme-alabek, beti ere ekonomikoki hildakoaren mende zeudenean.

  4. Aurreko pertsonak egon ezean, hildakoaren gurasoak, hildakoarekiko mendekotasun ekonomiko egoeran baldin badaude.

Kontuan izango da seme-alaben eta, hala badagokio, gurasoen menpekotasun ekonomikoa onuraduna hildakoarekin eta haren bizkar bizi bazen eta arauz ezarritako muga jakin batzuetatik gorako diru-sarrera propioak ez bazituen.

2. NAZIONALITATE-BALDINTZAK

Biktima zuzen gisa laguntzak jaso ahalko dituzte:

  • Espainiarrek edo beste Europar Batasuneko Estatu kide batetako hiritarrek.

  • Aurreko eskakizunak betetzen ez badituzte ere, Espainian bizi ohi direnak.

  • Espainiarrei bere lurraldean antzeko laguntzak aintzatesten dien beste Estatu bateko hiritarrek, Espainian bizi ohi ez badira ere.

  • Halaber, beste estaturen batekoak diren baina Espainian dauden emakume nazionalek jaso ahal izango dituzte laguntzak, haien egoera administratiboa edozein dela ere, baldin eta kaltetua sexu-indarkerien biktima bada (sexu-askatasunaren berme integralari buruzko Lege Organikoaren harira, sexu-askatasunaren kontrako delitu batek eragindako hilketaren biktimak barne), edo genero-indarkeriaren biktima (genero-indarkeriaren aurka oso-osoko babesa emateko neurriei buruzko abenduaren 28ko 1/2004 Lege Organikoan ezarritakoaren harira).

Heriotza kasuan, zeharkako biktimek bete beharko dituzte nazionalitate-baldintzak, hildakoaren egoera pertsonala alde batera utzita.