Gobierno de España. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
Administración Presupuestaria

Onuradunak eta nazionalitate betekizunak

Onuradun kontzeptuak biktimatzat hartzen ditu gorputz-lesioak edo osasun kalteak zuzenean jasaten dituenak zein, heriotza ondoriotzat duten kasuetan, hildakoaren ardurapean dauden pertsonak.

Babesa beste herrialdetako biktimentzat hedatzen da Espainian egindako indarkeriazko delitu edo engainuzko delituen kasuan.

 

1. ONURADUNAK

 

35/1995 Legean aurreikusitako laguntzen onuradunak, onuradun izan daitezke honako gisatan:

 

  • BIKTIMA ZUZENAK: delituaren ondorioz gorputz-lesio larriak edo osasun fisiko zein mentalaren kalte larriak jasaten dituztenak.

  • ZEHARKAKO BIKTIMAK: Heriotza ondoriotzat duten engainuzko delituetan heriotzagatiko laguntzak jasotzeko eta, zenbait kasutan, hileta-gastuetarako eskubidea honakoek dute:

  1. Hildakoaren ezkontidea, legez bananduta ez balego, edo modu iraunkorrean hildakoarekin elkarrekin bizi izan den pertsona afektibitate-harremana ezkontidearen antzekoa denean, joera sexuala alde batera, gutxienez heriotzaren unearen aurreko bi urteetan, elkarrekin ondorengorik izan dutenean ezik; kasu horretan elkarrekin bizitzea nahikoa izango da.

  2. Mendekotasun ekonomiko egoeran dauden hildakoaren seme-alabek, seme-alabatasuna edo hilondokotasun baldintza alde batera utzita. Mendekotasun ekonomiko egoeratzat hartuko da hildakoaren seme-alaba adingabeena eta ezgaitasuna duten adin-nagusiko seme-alabena.

  3. Hildakoaren ezkontidearen edo hildakoarekin elkarrekin bizi zenaren seme-alabek, beti ere ekonomikoki hildakoaren mende zeudenean.

  4. Aurreko pertsonak egon ezean, hildakoaren gurasoak, hildakoarekiko mendekotasun ekonomiko egoeran baldin badaude.

Seme-alaben eta, hala badagokio, gurasoen mendekotasun ekonomikoa aintzat hartuko da onuraduna hildakoarekin eta bere kontura bizi zenean.

 

 

2. NAZIONALITATE-BALDINTZAK

 

Biktima zuzen gisa laguntzak jaso ahalko dituzte:

  • Espainiarrek edo beste Europar Batasuneko Estatu kide batetako hiritarrek.

  • Aurreko eskakizunak betetzen ez badituzte ere, Espainian bizi ohi direnak.

  • Espainiarrei bere lurraldean antzeko laguntzak aintzatesten dien beste Estatu bateko hiritarrek, Espainian bizi ohi ez badira ere.

  • Espainian dauden beste Estatu bateko emakumeak, haien egoera administratiboa edozein dela ere, abenduaren 28ko 1/2004 Lege Organikoan jasotakoaren arabera genero-indarkeriaren biktimak direnean, betiere emakumearen aurkako indarkeriaren ondoriozko delituak badira.

Heriotza kasuan, zeharkako biktimek bete beharko dituzte nazionalitate-baldintzak, hildakoaren egoera pertsonala alde batera utzita.