Gobierno de España. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
Clases Pasivas

Minimoetarako osagarriak

 

Mailaren arabera Estatuko Aurrekontu Orokorren Legeak ekonomia-ekitaldi bakoitzean ezartzen duen babestu beharreko gutxieneko zenbatekora iristen ez diren klase pasiboen pentsioak adierazitako zenbatekoa berdindu arte osatu ahal izango dira, araudiek ezartzen duten baldintzetan, baldin eta onuradunak Espainian egoiliarrak badira.

Osagarri ekonomikoaren zenbatekoak ezin izango du inola ere ekitaldi bakoitzean ezarritako kontribuzio modalitatekoak ez diren erretiro edo ezintasunagatiko pentsioen zenbatekoa gainditu, eta Lege horrek zehazten dituen urteko diru-sarrera handiagoekin ez da bateragarria izango.

Bestalde, onuraduna banatu edo dibortziatu izan balitz jaso zukeen pentsioaren zenbatekoa eta alarguntzagatiko pentsioaren zenbatekoa baliokideak badira, alarguntzagatiko pentsioari ezin izango zaizkio gutxieneko osagarriak aplikatu.

2021ko diru-laguntza osagarriak

Osagarri ekonomikoak ez dira bateragarriak pentsiodunak jasotzen dituen lanaren etekinekin, norbere zein besteren kontura lan egiten duenean, edota jasotzen duen kapitalarekin, edo horien ordez jasotzen duen beste edozein etekinarekin (gainbalioak edo ondare-mozkinak, besteak beste), jasotzen duen zenbatekoa, guztira, osatuko den pentsioa izan ezik, 2021an 7.707,00 euro/urte baino gehiagokoa bada.

Minimoak osatzeko diru-laguntzen efektuak atzeraeraginezko efektua du 2021ko urtarrilaren 1era edo pentsioa indarrean sartu den datara, data hori urtarrilaren 1a baino beranduagokoa bada.

2021ko ekitaldian bermatutako hileko zenbateko minimoak pentsio-motaren arabera.

Pentsio-motaZenbatekoa (€/hil)
Erretiroa, ezkontidea bere kargu851
Erretiroa, ezkontiderik ez bere kargu: pertsona bakarreko unitate ekonomikoa689,70
Erretiroa, ezkontidearekin baina ez dagoena bere kargu654,60
Alarguntza689,70
Bestelako familiartekoak*672,30

*Zenbait onuradun baleude, kopuru hori onuradunen artean zatitu ondoren lortutako emaitza izango litzateke banako pentsioaren zenbatekoa; onuradun bakoitzeko 210,80 €/hileko izango da bermatutako Gutxieneko zenbatekoa, edo 414,70 €/hileko %65eko minusbaliotasuna duen 18 urtetik beherako zurtzen kasuan.

MINIMOEN OSAGARRIEN ESKABIDEA:

Jasotzen den pentsioa edo pentsio publikoen batura, errebalorizazioa aplikatutakoan, gutxieneko horiek baino txikiagoa bada, onuradunak eskatuz gero, osagarri ekonomikoa eskaini ahal izango da, pentsio mota bakoitzarentzat adierazitako gutxieneko zenbatekora heldu ahal izateko.