Gobierno de España. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
Administración Presupuestaria

Terrorismo ekintzen ondoriozko pentsioak

Inklusio, Gizarte Segurantza eta Migrazio Ministerioko Gizarte Segurantzaren Antolaketarako Zuzendaritza Nagusia honako pertsona hauen egintza terroristen ondorioz eragindako ezintasuna/gauzaeza edo heriotza aitortzeko eskumena duen organoa da:

Terrorismo ekintzengatik jasotako ohiz kanpoko pentsioak salbuetsita daude Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergatik.

Ez daude pentsio publikoen aldiberekotasunari eta mugei buruzko arauei lotuta, horrenbestez, ez dute pentsio publikoak jasotzeko gehieneko mugarik izango.

Hileko gutxieneko zenbatekoa ezarria dute: une bakoitzean indarrean den IPREMaren (eragin anitzeko errenta adierazle publikoa) hirukoitza. 2023an:

desde 1-1-2022 - 1.800  euros

Dituen eraginetarako, gertaera berberak sortutako familiako pentsioak batera zenbatuko dira.

Gizarte Segurantzako erregimen berari dagozkion ohiko pentsioekin bateraezinak dira, bai eta arrazoi beragatik gizarte babeseko edozein erregimen publikok onar ditzakeen ohiz kanpoko pentsioekin ere.