Gobierno de España. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
Administración Presupuestaria

Revisión de actos administrativos en materia de Clases Pasivas

Código SIA994374
DenominaciónRevision de actos administrativos en materia de Clases Pasivas
Tipo de ProcedimientoRevisión de actos administrativos e recursos
MateriaClases Pasivas
ObjetoRevisión de actos administrativos da Dirección Xeral de Ordenación da Seguridade Social que indebidamente denegasen a titularidade dunha pensión ou que recoñecendo tal dereito asignasen unha contía inferior á que legal ou reglamentariamente corresponda (artigo 13 do Real Decreto 5/1993, de 8 de xaneiro)
Órgano ResponsableDirección Xeral de Ordenación da Seguridade Social
Normativas
Forma Inicio Interesado e Oficio
Lugar de PresentaciónRexistros da Subdirección Xeral de Xestión de Clases Pasivas, das Delegacións de Economía e Facenda, e calquera dos contemplados no artigo 16 da Lei 39/2015, de 1 de outubro de PACAP
Documentación
Fases del ProcedimientoO interesado debe presentar o escrito de revisión coa documentación acreditativa da pretensión formulada
Formularios
Plazo de Resolución4 Mes/é
Órganos de Resolución
  • Dirección Xeral de Ordenación da Seguridade Social
Fin VíaNo
Recursos
  • Recurso de reposición potestativo previo ao recurso contencioso-administrativo, a interpor no prazo de 1 mes, ante a Dirección Xeral de Ordenación da Seguridade Social
  • Recurso contencioso-administrativo ante o Tribunal Superior de Xustiza de Madrid no prazo de dous meses contados desde o día seguinte á súa notificación
Para más Información