Gobierno de España. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
Administración Presupuestaria

Recoñecemento pensións derivadas da guerra civil

Código SIA991683
DenominaciónRecoñecemento pensións derivadas da guerra civil
Tipo de ProcedimientoPrestacións
MateriaClases Pasivas
ObjetoRecoñecerlles pensións aos familiares dos falecidos como consecuencia da Guerra Civil e, así mesmo, aos mutilados, civís e ex-combatentes e aos seus familiares; aos que prestaron servizos nas forzas e institutos armados da República, de alcanzaren o emprego, polo menos, de sarxento, e aos seus familiares.
Órgano ResponsableDirección Xeral de Ordenación da Seguridade Social
Normativas
Forma Inicio Interesado
Lugar de PresentaciónRexistros da Subdirección Xeral de Xestión de Clases Pasivas, das Delegacións de Economía e Facenda, e calquera dos contemplados no artigo 16 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas
Documentación
Fases del ProcedimientoO interesado debe presentar o recurso coa documentacción acreditativa da pretensión formulada nos rexistros correspondentes.
Formularios
Plazo de Resolución4 Mes/es
Órganos de Resolución
  • Dirección Xeral de Ordenación da Seguridade Social
Fin VíaNo
Recursos
  • Recurso de reposición potestativo previo ao recurso contencioso-administrativo, a interpor no prazo de 1 mes, ante a Dirección Xeral de Ordenación da Seguridade Social
  • Recurso contencioso-administrativo ante o Tribunal Superior de Xustiza de Madrid no prazo de dous meses contados desde o día seguinte á súa notificación
Para más Información