Gobierno de España. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
Administración Presupuestaria

Pensións extraordinarias por actos de terrorismo

Código SIA991613
Denominación Pensións extraordinarias por actos de terrorismo
Tipo de Procedimiento Prestacións
MateriaClases Pasivas
ObjetoRecoñecemento de pensións extraordinarias por actos de terrorismo a favor dos que, non accedendo ao dereito a pensión extraordinaria en calquera réxime público de Seguridade Social, perdan a vida ou sufran lesións permanentes de carácter invalidante como consecuencia de accións de terrorismo
Órgano Responsable
Dirección Xeral de Ordenación da Seguridade Social
Normativas
Forma Inicio Interesado
Lugar de PresentaciónRexistros da Subdirección Xeral de Xestión de Clases Pasivas, das Delegacións de Economía e Facenda, e calquera dos contemplados no artigo 16 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas/td>
Documentación
Fases del ProcedimientoO interesado debe presentar o recurso coa documentacción acreditativa da pretensión formulada nos rexistros correspondentes.
Formularios
Plazo de Resolución4 Mes/es
Órganos de Resolución
  • Dirección Xeral de Ordenación da Seguridade Social
Fin VíaNo
Recursos
  • Recurso de reposición potestativo previo ao recurso contencioso-administrativo, a interpor no prazo de 1 mes, ante a Dirección Xeral de Ordenación da Seguridade Social
  • Recurso contencioso-administrativo ante o Tribunal Superior de Xustiza de Madrid no prazo de dous meses contados desde o día seguinte á súa notificación
Para más Información