Gobierno de España. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
Administración Presupuestaria

Liquidación de pensións do Réxime de Clases Pasivas da Estado

Código SIA201930
Denominación Liquidación de pensións do Réxime de Clases Pasivas da Estado
Tipo de ProcedimientoPrestacións
MateriaClases Pasivas
ObjetoRecoñecer as obrigas e proposta dos pagamentos de todas as prestacións de Clases Pasivas .
Órgano ResponsableDirección Xeral de Ordenación da Seguridade Social
Normativas
Forma Inicio Interesado
Lugar de PresentaciónRexistros da Subdirección Xeral de Xestión de Clases Pasivas, das Delegacións de Economía e Facenda, e calquera dos contemplados no artigo 16 da Lei 39/2015, de 1 de outubro do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas
Documentación
Fases del ProcedimientoNo caso da liquidación das obrigacións dos pagos, referidas a os recoñecementos de pensións e prestacións competencia da Dirección Xeral de Ordenación da Seguridade Social, non é necesario realizar unha solicitude expresa.
Formularios
Plazo de Resolución4 Mes/es
Órganos de Resolución
  • Dirección Xeral de Ordenación da Seguridade Social
Fin VíaNo
Recursos
  • Recurso de reposición potestativo previo ao recurso contencioso-administrativo, a interpor no prazo de 1 mes, ante a Dirección Xeral de Ordenación da Seguridade Social
  • Recurso contencioso-administrativo ante o Tribunal Superior de Xustiza de Madrid no prazo de dous meses contados desde o día seguinte á súa notificación.
Para más Información