Gobierno de España. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
Administración Presupuestaria

Axudas a vítimas de delitos violentos

Código SIA185400
DenominaciónAxudas a vítimas de delitos violentos
Tipo de ProcedimientoPrestacións
MateriaClases Pasivas
ObjetoRecoñecemento de axudas públicas en beneficio das vítimas directas e indirectas dos delitos dolosos e violentos, cometidos en España, co resultado de morte, ou de lesións corporais graves, ou de danos graves na saúde física ou mental, así como en beneficio das vítimas dos delitos contra a liberdade sexual aínda cando estes se perpetrasen sen violencia
Órgano ResponsableDirección Xeral de Ordenación da Seguridade Social
Normativas
Forma Inicio Interesado
Lugar de PresentaciónRexistros da Subdirección Xeral de Xestión de Clases Pasivas, das Delegacións de Economía e Facenda, e calquera dos contemplados no artigo 16.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas
Documentación
Fases del ProcedimientoAs solicitudes dirixiranse á Subdirección Xeral de Xestión de Clases Pasivas, do Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións
Formularios
Plazo de Resolución6 Mes/es
Órganos de Resolución
  • Dirección Xeral de Ordenación da Seguridade Social
Fin VíaNo
Recursos
  • Recurso ante a Comisión Nacional de Axuda e Asistencia ás Vítimas de Delitos Violentos e contra a Liberdade Sexual ou ante a Dirección Xeral de Ordenación da Seguridade Social, no prazo de 1 mes
  • Recurso extraordinario de revisión previsto na Lei 30/1992, de RJAP e da PAC, contra as resolucións do citada D. G. e contra os Acordos da Comisión, ante o Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións, no prazo de 4 anos ou 3 meses, segundo os casos establecidos no art. 118 da citada lei.
Para más Información