Gobierno de España. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
Administración Presupuestaria

Recurso de reposición previo ao recurso contencioso-administrativo

Código SIA1814057
DenominaciónRecurso de reposición previo ao recurso contencioso-administrativo
Tipo de ProcedimientoRevisión de actos administrativos e recursos
MateriaClases Pasivas
Objeto Resolución dos recursos de reposición previos á vía contenciosa-administrativa, interpostos contra as Resolucións da Dirección Xeral de Ordenación da Seguridade Social en materia de Clases Pasivas
Órgano ResponsableDirección Xeral de Ordenación da Seguridade Social
Normativas
Forma InicioInteresado
Lugar de Presentación Rexistros da Subdirección Xeral de Xestión de Clases Pasivas, das Delegacións de Economía e Facenda, e calquera dos contemplados no artigo 16 da Lei 39/2015, de 1 de outubro de PACAP
Documentación
  • --
Fases del ProcedimientoO interesado debe presentar o recurso coa documentacción acreditativa da pretensión formulada nos rexistros correspondentes.
Formularios
Plazo de Resolución1 Mes/es
Órganos de Resolución
  • Dirección Xeral de Ordenación da Seguridade Social
Fin VíaNo
Recursos
  • Recurso contencioso-administrativo ante o Tribunal Superior de Xustiza de Madrid no prazo de dous meses contados desde o día seguinte á súa notificación
Para más Información