Gobierno de España. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
Administración Presupuestaria

Pensións por provincias, comunidades autónomas e cidades con estatuto de autonomía

Neste apartado facilítase información acerca do número, importe e altas e baixas mensuais das pensións e prestacións de Clases Pasivas, ordenadas en función da provincia e comunidade autónoma de residencia do pensionista.