Gobierno de España. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
Administración Presupuestaria

Pensións por tipos de pensión e ano

En cada anualidade inclúese información sobre os distintos tipos de pensións e prestacións de Clases Pasivas, desagregada por trimestres.

As variables que se consideran son o número e importe de pensións abonado e as altas e baixas producidas en nómina en cada un dos períodos tomados en consideración.