Gobierno de España. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
Administración Presupuestaria

Aurrez aurreko informazioa: hitzordua

Los funcionarios incluidos en el Régimen de Clases Pasivas del Estado, que estén considerando la posibilidad de jubilarse o retirarse en un futuro próximo, pueden solicitar información sobre la cuantía aproximada de su futura pensión de jubilación o retiro, de acuerdo a la normativa vigente y los haberes reguladores fijados en la Ley de Presupuestos Generales del Estado del año en curso. Gutxi gorabeherako zenbatekoa informazio gisa baino ez da emango, eta ez da loteslea izango; orobat, ez dakar eskubide pasiboak aintzatestea.

Si usted es funcionario del Régimen de Clases Pasivas del Estado y prevé jubilarse o retirarse en el plazo de un año, la Unidad de Clases Pasivas de la Delegación de Economía y Hacienda en Santa Cruz de Tenerife, ubicada en la Av. Marítima, 6, 3ª planta. CP 38003 SANTA CRUZ DE TENERIFE, le ofrece la posibilidad de conocer el importe aproximado de su futura pensión.

Zuzenean eta aurrez aurre eskaintzen den zerbitzu hau erabili ahal izateko, ezinbestekoa da dokumentu hauek aurkeztea:

  • NAN
  • Zerbitzuen ziurtagiria, giza-baliabideen organoak igorritakoa.
  • Lan-bizitzaren txostena, Gizarte Segurantzan bestelako kotizazioak ziurtatu badira.

Dokumentazio hori guztia prest baduzu, eska ezazu aurretiko hitzordua; hala ez bada, saiatu dokumentu guztiak biltzen hitzordua eskatu baino lehen, bestela, ezingo dizute lagundu.

Solicitar cita previa