Gobierno de España. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
Clases Pasivas

Aurrez aurreko informazioa: hitzordua

Los funcionarios incluidos en el Régimen de Clases Pasivas del Estado, que estén considerando la posibilidad de jubilarse o retirarse en un futuro próximo, pueden solicitar información sobre la cuantía aproximada de su futura pensión de jubilación o retiro, de acuerdo a la normativa vigente y los haberes reguladores fijados en la Ley de Presupuestos Generales del Estado del año en curso. Gutxi gorabeherako zenbatekoa informazio gisa baino ez da emango, eta ez da loteslea izango; orobat, ez dakar eskubide pasiboak aintzatestea.

Si usted es funcionario del Régimen de Clases Pasivas del Estado y prevé jubilarse o retirarse en el plazo de un año, la Unidad de Clases Pasivas de la Delegación de Economía y Hacienda en Salamanca, ubicada en la Pza. de la Constitución, 1 - CP 37001 SALAMANCA, le ofrece la posibilidad de conocer el importe aproximado de su futura pensión.

Hona hemen, informazioa eskatu ahal izateko, hitzorduaren egunean aurkeztu behar den dokumentazioa:

  • NAN
  • Egindako lanaldien ziurtagiria, langile organoak emana
  • Lan bizitzaren txostena, kotizazioen elkarrekiko zenbaketa aplikatzea nahi baduzu.

Dokumentazio hori guztia prest baduzu, eska ezazu aurretiko hitzordua; hala ez bada, saiatu dokumentu guztiak biltzen hitzordua eskatu baino lehen, bestela, ezingo dizute lagundu

Solicitar cita previa