Gobierno de España. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
UE23, Abre nueva ventana
Administración Presupuestaria

Elikagaien ordainketa bermatzeko funtsaren aurrerakinak

Código SIA993614
DenominaciónElikagaien ordainketa bermatzeko funtsaren aurrerakinak
Tipo de ProcedimientoPrestazioak
MateriaKlase pasiboak
ObjetoSeme-alaba adingabeei bermatzea hainbat prozesutan (banantzea, dibortzioa, ezkontza deuseztatzeko adierazpena, filiazioa edo elikagaiak) epailearen aurrean onartutako hitzarmen bidez edo epailearen ebazpen bidez aitortu bai baina ordaindu ez zaizkien elikagaiak ordainduko zaizkiela, aurrerakin moduko zenbatekoa emanda.
Órgano ResponsableGizarte Segurantzaren Antolaketarako Zuzendaritza Nagusia
Normativas
Forma Inicio Interesduna
Lugar de PresentaciónKlase Pasiboak kudeatzeko Zuzendariordetza Nagusiaren eta Ekonomia eta Ogasun Ordezkaritzaren erregistroak, eta Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16. 4 artikuluan aurreikusten beste edozein erregistro
Documentación
  • Prozedura honetan, Inprimakiak eremuan jasota dagoen eskaera ereduan ageri da (aurrez aurre izapidetzeko).
Fases del ProcedimientoProzedurari hasiera emateko, aurrerakinaren onuradun den adingabea zaintzeko eta babesteko ardura duen familia unitateko kide batek egin behar du eskaera, eredu ofizialaren bidez. Prozedura arrunta ebazteko eta jakinarazteko gehieneko epea hiru hilabetekoa da; eta presako prozedurarena, berriz, bi hilabetekoa. Prozedura kasu hauetako batean hasiko da:
Formularios
Plazo de Resolución3 Hilabetea(k)
Órganos de Resolución
  • Gizarte Segurantzaren Antolaketarako Zuzendaritza Nagusia
Fin VíaSi
Recursos
  • Administrazioarekiko auzi errekurtsoaren aurretik aurkeztutako hautazko berraztertze-errekurtsoa, hilabete bateko epean Gizarte Segurantzaren Antolaketarako Zuzendaritza Nagusiaren aurrean aurkeztu beharrekoa.
  • Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa. Errekurtso hori administrazioarekiko auzien jurisdikzioan aurkeztu behar da bi hilabeteko epean
Para más Información