Gobierno de España. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
Administración Presupuestaria

Elbarri zibilak

 • Decreto 670/1976, de 5 de marzo, por el que se regulan pensiones a favor de los españoles que habiendo sufrido mutilación a causa de la pasada contienda no puedan integrarse en el Cuerpo de Caballeros Mutilados de Guerra por la Patria (B.O.E. 7/4/1976)
 • Ley 6/1982, de 29 de marzo, de pensiones a los mutilados civiles de guerra (B.O.E. 3/4/1982)

1.-Sortzaileak

Honako baldintza hauek betetzen dituzten edozein sexu eta adineko espainiarrak:

 • Modu zuzenean zein zeharka, Espainian, gerraren eraginez jasandako zauriak, 1936ko uztailaren 18tik 1939ko apirilaren 1a arte.
 • Zauri horien eraginez, gaitasun fisikoak zein psikikoak gutxitu badira, % 26ko gutxieneko mailan –martxoaren 5eko 670/1976 Dekretuan ezarritako lesioen balioespen taularen arabera.
 • Aberriaren aldeko Gerrako Meritu oneko Zaldun Elbarrien Kidegoan sartuta ez egotea.

6/1982 Legean –oinarrizko ordainsaria eta familiakoen aldeko pentsioak araututako eskubideak sortzeko, 670/1976 Dekretuari lotutako elbarrien lesioek, gutxienez, 45 puntuko ezintasun maila izan behar dute –1980ko ekainaren 26ko 35/1980 Legea aplika dadin indarrean den lesioen eta gaixotasunen taularen arabera.

2.- Onuradunak

 • 670/1976 Dekretuaren arabera: kausatzaileak bakarrik
 • 6/1982 Legea: Eragileak eta horien ezkontide alargunak, ezkontide ohiak edo izatezko bikoteak eta, horiek ezean, 21 urte baino gutxiago dituzten umezurtzak edo adin hori baino gehiago dutenak eta 21 urte bete baino lehen edo eragilea hil egin aurretik hasita edozein lan egiteko ezinduta daudenak, betiere kasu bakoitzean aplika daitekeen Klase Pasiboen legediak ezartzen dituen baldintzak betetzen badituzte.

3.- Pentsioen zenbatekoa

670/1976 DEKRETUA.

 • Elbarritasun pentsioa: Estatuko Aurrekontu Orokorren Legeetan urtero finkatutako oinarri arautzaileari aplikatuz gero onartutako ezintasun mailari dagokion ehunekoa lortzen dugun emaitza izango da.

2023an, pentsioak arautzeko oinarria 7.199,33€ da urteko (12 hilabete); edo 593,27€ hileko. Hori oinarri hartuta, hauek izango dira elbarritasun pentsioen zenbatekoak, onartuta duten ezintasun mailaren arabera:

primer gradosegundo gradotercer gradocuarto grado
148,32 €/mes 296,64 €/mes 444,95 €/mes 593,27 €/mes

6/1982 LEGEA.

Kausatzaileak:

 • Elbarritasun pentsioa: 670/1976 Dekretuan dago ezarrita, eta bat dator aurreko taulan jasotakoekin.
 • Oinarrizko ordainsaria: 1991ko urtarrilaren 1etik aurrera, kausatzaileek eskubidea dute oinarrizko ordainsariaren % 100 jasotzeko. Ordainsari horren zenbatekoa urte bakoitzerako finkatzen da, dagozkion Estatuko Aurrekontu Orokorren Legeetan. 2023an, 11.217,90€ da urteko (12 hilabete); edo 934,82 € hileko.

Familiakoen alde:

 • 1996ko urtarrilaren 1etik aurrera, Estatuko Aurrekontu Orokorren Legeek pentsio horietako ezarri duten zenbatekoa, 65 urtetik gorako titularrentzat, Gizarte Segurantzako alargun pentsioaren gutxieneko zenbateko bera izango da.2023an, hileko 783,10 €/mes