Gobierno de España. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
Administración Presupuestaria

Hildakoen senitartekoak

  • 1979 ko irailaren 18ko 5/1979 Legea, gerra zibilaren ondorioz hildako senideei pentsioak, mediku- eta farmazia-laguntza eta laguntza soziala aitortzeari buruzkoa (BOE, 1979/9/28) (pdf)

1.- Sortzaileak

Hildakoak, hildakotzat emandakoak, gerra zibilean desagertuak, edo haren ondoren desagertuak (kausa erlazio pertsonala eta zuzena badago gerra zibilaren eta sortzailearen heriotzaren artean) eta 1936. urtea baino lehen gerra gertakariak direla medio pentsioa eragin duten hildakoak.

2.- Onuradunak

Ezkontide alarguna eta, hori ezean, 21 urte baino gutxiago dituzten umezurtzak edo adin hori baino gehiago dutenak eta 21 urte bete baino lehen edo eragilea hil egin aurretik hasita edozein lan egiteko ezinduta daudenak, eta hil egin den eragilearen gurasoak, betiere kasu bakoitzean aplika daitekeen Klase Pasiboen legedi orokorrak ezartzen dituen baldintzak betetzen badituzte.

3.-Pentsioen zenbatekoa

A) Sortzailea Indar Armatuetako eta Ordena Publikoko profesionala bazen

Alargun pentsioak, seme alaba ezinduei emandako umezurtz pentsioak eta gurasoen alde emandako pentsioak sortzaileari egokituko litzaiokeen oinarri arautzailearen % 200 dira, hiltzeko unean egiaztatuta zituen zerbitzuetako urteak eta maila kontuan izanda.

Ezinduak ez diren adinez nagusiak direnen alde emandako umezurtz pentsioa aurreko atalean azaldutako oinarri arautzailearen % 100 da.

B) Sortzailea Indar Armatuetako eta Ordena Publikoko profesionala ez bazen:

1996ko urtarrilaren 1etik aurrera, Estatuko Aurrekontu Orokorren Legeek ezarri duten pentsio horietako zenbatekoa. 65 urtetik gorako titularrentzat, Gizarte Segurantzako alarguntzaren gutxieneko pentsioaren zenbateko bera izango da. 2022. urtean, 721,70 €/hilabeteko.

2008ko urtarrilaren 1etik hasita, ezgaitasunik ez duten umezurtzen zurztasun pentsioei (1981tik eguneratu gabe zeudenei) gainerako pentsio publikoen ehuneko berean handituko zaie balioa. 2022an, 167,79 €/hileko izango da pentsioaren zenbatekoa.